Causam Vincere

Napisz do nas

Wszystkich zainteresowanych ofertą naszej firmy zapraszamy do kontaktu.

Rachunkowość oraz kadry i płące

Zdajemy sobie sprawę, że w chwili obecnej od biura rachunkowego oczekuje się czegoś więcej niż tylko podania suchych liczb na koniec miesiąca.

Konieczność rozliczania się z fiskusem, ZUS-em oraz sprawozdawczość wobec różnych instytucji, jak chociażby GUS-u wynika bezpośrednio z przepisów prawa, dlatego każdy kto prowadzi jakąkolwiek, chociażby jednoosobową działalność gospodarczą potrzebuje dobrego księgowego.

Nikt nie ma chyba wątpliwości, że poruszanie się w gąszczu przepisów podatkowych wymaga odpowiedniej wiedzy i doświadczenia, dlatego oferujemy Państwu profesjonalną obsługę w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz doradztwa w tym zakresie.

Obsługa księgowa

Świadczymy pełen pakiet usług księgowych dla podmiotów prowadzących pełną księgowość oraz tych rozliczających się za pomocą metod uproszczonych jak: Książka Przychodów i Rozchodów, ryczałt, karta podatkowa, w tym:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z obowiązującymi w tej materii przepisami prawa
 • sporządzenie oraz składanie w imieniu klienta okresowych deklaracji do urzędu skarbowego (miesięcznych oraz kwartalnych deklaracji VAT, deklaracji rocznych)
 • prowadzenie rozliczeń z tytułu podatku VAT
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych
 • opracowywanie bilansu
 • reprezentacja przez urzędami oraz pomoc w przypadku kontroli
 • opracowywanie sprawozdań dla Głównego Urzędu Statystycznego
 • opracowywanie sprawozdań dla Narodowego Banku Polskiego
 • sprawozdawczość do NFZ

Obsługa kadrowo-płacowa

W funkcjonowanie każdego przedsiębiorstwa wpisany jest zespół ludzi.

Oferujemy obsługę kadrową pracowników od chwili zatrudnienia do zakończenia współpracy, w tym:

 • sporządzanie projektów umów o pracę, umów cywilnoprawnych (umowa zlecenie, umowa o dzieło)
 • sporządzanie świadectw pracy
 • przygotowywanie wszelkiego rodzaju zaświadczeń na wniosek pracownika
 • prowadzenie akt osobowych
 • kierowanie pracowników na badania lekarskie (wstępne, okresowe)
 • zgłoszenie pracowników do ZUS
 • przesyłanie comiesięcznych raportów do ZUS
 • przygotowywanie rocznych rozliczeń podatkowych
 • przygotowywanie list płac oraz rachunków do umów cywilnoprawnych